Få en voksenven

Almindelige børn med almindelige problemer

Børnene i vores Familieven-program er 0 – 6 år, mens vores Voksenven-program henvender sig til børn fra 6 år og op.

“Vores” børn er almindelige børn med almindelige problemer. De kan ganske vist, ramt af livets barske realiteter, have udviklet sårbarhed, usikkerhed og indadvendthed, som kommer til udtryk på vidt forskellig måde. Men det er stadig almindelige, normale børn, hvor et venskab med en “almindelig” voksen ven kan være en effektiv kilde til større selvværd og ny energi.

Da vores voksenvenner er frivillige, “almindelige” mennesker uden særlig børnefaglig baggrund, påtager vi os ikke ansvar for børn, der har behov for professionelle, socialpædagogiske behandlingstilbud.

Fordi børnene oftest ligner alle andre børn, kan det være relevant at fortælle lidt om de familier, som børnene kommer fra.

Den typiske familie

De familier, der henvender sig til Børns Voksenvenner er ofte enlige forældre med et eller to børn. Men det kan også være forældrepar, som kan være ramt af sygdom, handicap o.lign.

Vi ser ikke vores brugere som svage personer, men som mennesker i udsatte eller sårbare situationer. Et gennemgående træk er således, at de kun har spinkle sociale og familiemæssige netværk at trække på.

Især som enlig forælder kan det være svært i hverdagen at finde overskud og tid til at imødekomme børns behov for opmærksomhed og nærvær.

Gruppen af eneforsørgere udgør i dag ca. 20 pct. af de danske børnefamilier. Trods eksistensen af enlige fædre er det dog oftest den enlige mor, der henvender sig i foreningen.