Hvordan får mit barn en voksenven?

Hvordan får mit barn en voksenven?

Første skridt er, at man som forælder kontakter os og får en indledende snak over telefonen. Her vender vi kort familiens og barnets situation og lidt om, hvorfor barnet kunne have brug for og glæde af en voksenven. Vi tager os god tid til under denne samtale at drøfte og besvare alle slags spørgsmål, som forælderen måtte have.

Efter den indledende telefonsamtale sender vi en mail med lidt informationer på tryk og et spørgeskema.

Hvis forælderen og barnet ønsker at gå videre i processen, udfylder de spørgeskemaet og returnere det til os. Skemaet er begyndelsen på at tegne den profil af familien og barnet, som vi senere skal bruge til at vurdere, hvem barnet i givet fald skal matches med. I skemaet har forælder og barn mulighed for at fortælle lidt om deres verden, interesser og ønsker ift. en voksenven. Returnering af spørgeskema betragter vi som et ja til videre samarbejde.

Frem til næste skridt i forløbet må forventes en vis ventetid.

Herefter inviteres forælder til samtale på hos os. Her udbygger vi beskrivelsen af barnets hverdag, personlighed, interesser og behov.

Efter samtalen aftales et besøg hjemme hos familien, hvor to af vores matchere deltager. Under dette besøg har vi fokus på barnet og dets ønsker og interesser.

Som forening lægger vi stor vægt på “det bedst mulige match”. Og det er jo ikke sikkert, at vi lige efter hjemmebesøget har den “rigtige” voksenven stående i kulissen. Så både barn og forælder må være indstillet på, at det kan være forbundet med lang ventetid overhovedet at få en voksenven. Vi går aldrig efter at tage den første – men at finde den bedste…