Frivillig matcher

Frivilligt arbejde som matcher 

Som matcher er din opgave at lære børn og voksne at kende og hjælpe vores projektleder med at sammensætte dem, så der på baggrund af personlighed og interesser hos dem, kan skabes langvarige, givende venskaber. Dette frivillige arbejde forudsætter, i modsætning til det frivillige arbejde som voksenven, at du har en pædagogisk baggrund f.eks. som pædagog, lærer, social rådgiver eller psykolog. Eller at du har interesse indenfor de pædagogiske fag.

Hvem, hvad, hvor, hvornår?

Der er flere matchere tilknyttet i Aarhus, og I deles om opgaverne alt efter, hvornår I kan stå til rådighed. Selve arbejdet foregår sådan, at I besøger børnene og de kommende voksenvenner for på baggrund af dette at finde ud af, hvem der kan blive venner for livet og have gensidig gavn af hinanden. Hvert møde tager ca. 1 time og på denne måde vil du med en indsats på 5-10 timer om måneden kunne gøre et stort stykke arbejde for foreningen samtidig med, at du styrker dine pædagogiske kompetencer.

Nedenfor kan du se hvordan du, som matcher, er med til at grundlægge varige venskaber mellem børn og voksne, da du er med til samtalerne, der foregår i forbindelsen med matchningen.