Foreningens formål og arbejdsbeskrivelse

Foreningens formål og arbejdsbeskrivelse

Foreningens formål er at oprette og drive en formidling af voksenvenner til børn, der mangler voksenkontakt og som er bosiddende i Århus og tilstødende kommuner.

Foreningen skal på ansvarlig måde arbejde for at:

  • udvælge frivillige og ressourcerige voksenvenner
  • skabe de rigtige barn-voksenkonstellationer
  • uddanne og vejlede voksenvenner
  • hjælpe med at løse eventuelle problemer i forholdet barn – voksenven – familie

Foreningens ansvar for den enkelte formidling ophører tidligst et år efter der er etableret kontakt mellem familien og voksenven.

Klik her for at se foreningens formåls- og arbejdsbeskrivelse