Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Foreningen Børns Voksenvenner Århus 20. oktober 2008

Kampagne: Voksenvenner søges af sårbare børn

Når børn med svagt voksennetværk tilknyttes en ’voksenven’, trives børnene bedre, viser ny forskning. Derfor skyder Foreningen Børns Voksenvenner i Århus nu en kampagne i gang for at få flere mænd til at blive voksenvenner. Drenge står nemlig ofte forgæves på venteliste til en mandlig voksenven.

Når socialt sårbare børn får en voksenven, betyder det, at de får et andet fast holdepunkt end deres mor. Desuden får drengene et mandligt forbillede. Det har uden tvivl betydning – både for hvordan de trives gennem opvæksten og for resten af deres liv.

Det fremgår af en ny interviewundersøgelsen ”Fra voksenkammeratskab til voksenvejledning”, der afdækker betydningen af venskaber mellem børn og frivillige voksne. Undersøgelsen tager afsæt i livshistorier fra voksne i starten af tyverne, der alle har haft en voksenven, og er lavet af Cand. Soc., Mia Schneider og Linnea Klarskov Pagter, fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Ålborg Universitet.

Mandlige voksenvenner søges

Det er ofte børn af eneforsørgere, der savner voksenkontakt i hverdagen – og ikke mindst drengene kommer nemt til at savne kontakt med en voksen mand, da børnene som regel bor hos moderen. Danmarks Statistik angiver at over 165.000 drenge mellem 0-12 år bor med en eneforsørger, og selv om mange heldigvis klarer sig godt, er der en stor restgruppe, som kunne have god gavn af en voksenven.

”Vores samfund består af mænd og kvinder og derfor er det uheldigt, at så mange drenge vokser op med både en enlig mor, kvindelige lærere og pædagoger som primære rollemodeller. Kvinderne gør et fantastisk godt arbejde. Men mange drenge har brug for mandlige rollemodeller de kan spejle sig i og som kan give dem selvtillid så de f.eks. bliver bedre i stand til at gennemføre en længerevarende uddannelse, som er et stort problem i dag.” mener Martin Bayer, Lektor og Institutleder ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Desværre er mænd en mangelvare i foreningen Børns Voksenvenner i Århus, så nu opfordrer foreningen flere ressourcestærke mænd til at påtaget sig den opgave, det er at skabe et sundt og udviklende forhold til en dreng, de har brug for tryghed og et positivt forbillede.

’Det eneste jeg ikke vil melde afbud til’
Søren Kristensen, salgschef i PricewaterhouseCoopers, og voksenven med en dreng gennem to år kan varmt anbefale det.

”Det er et legefrirum for mig og jeg kan give ham noget hans mor ikke kan. Men det der overrasker mig er, at jeg har fået så meget igen. Jeg har mange ting i mit liv, med karriere, fritid og familie men det eneste jeg ikke vil melde afbud til er min opgave som voksenven“, fortæller Søren Kristensen.

Kampagnen: Bliv voksenven

Kampagnen der skal rekruttere flere mandlige voksenvenner i Østjylland starter d. 23. oktober 2008.