Medlemskab

Man kan støtte og få indflydelse på Børns Voksenvenner Aarhus ved at tegne medlemskab af Landsforeningen Børns Voksenvenner og ved indmeldelse tilkendegive, at man ønsker at være tilknyttet Aarhus-afdelingen. Alle frivillige, voksenvenner og forældre til børn, der har en voksenven fra Børns Voksenvenner Aarhus er automatisk medlemmer af foreningen.

Medlemmer inviteres til og har stemmeret på den årlige generalforsamling og de holdes orienteret om de store linjer i foreningens arbejde. Børns Voksenvenner Aarhus ønsker at fremme et fællesskab og en foreningskultur, hvor flere får lyst til at engagere sig i foreningens drift, eksempelvis ved at tage initiativ til mindre fælles arrangementer for flere vennepar.